Du är besökare 11947
StartOm föreningenKostnaderArbete på egen fastighetDrift
KartorHistorikÅrsmöten & ProtokollStyrelseFrågor & svarSök
Ännu ej medlem

Gnisvärds Bredbandsförening

Allmän information
1. Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia omfattande ca 20 st. TV-kanaler, bredband med en hastighet på 100 Mbits och fast bredbandstelefoni (IP-telefoni). Detta löper fram till slutet av 2024. De medlemmar som utnyttjar tjänsten har tecknat ett tjänsteavtal med föreningen. För tjänsten faktureras medlemmarna kvartalsvis. Faktureringen utförs för närvarande av PayEx men kommer från och med 2016 utföras av FöreningsHuset. De som önskar kan utnyttja Autogiro vilket initieras via medlemmens bank.

2. Varje medlem kan utöver det kollektiva avtalet beställa individuella tjänster som nummerpresentation, telefonsvarare, ytterligare TV-kanaler etc. Tilläggstjänsterna presenteras på Telias hemsida (www.telia.se/privat) och kan beställas via hemsidan, kundtjänst (90 200) eller vid närmaste Telia-butik. Tilläggstjänsterna faktureras via Telia.

3. I vårt kollektiva avtal ingår månadsavgiften för telefoni. Utöver detta finns en rörlig avgift beroende på hur mycket man ringer. Det finns olika prisavtal för olika behov vilket framgår av Telias hemsida. Du kan diskutera avtalens för- och nackdelar med Telias kundsupport (90 200) eller närmaste Telia-butik.

Information utsänd 2014-10-17 till medlemmarna som skall initialt ha tjänster från Telia

Följande gäller:

1. Föreningen har tecknat ett kollektivt avtal omfattande ca 20 st. TV-kanaler, bredband med en hastighet på 100 Mbits och fast bredbandstelefoni (IP-telefoni). Detta avtal börjar gälla from driftstart som preliminärt är satt till 1 dec. Medlemmar kommer att få en kvartalsfaktura from driftstart.

2. Varje medlem kan utöver det kollektiva avtalet beställa individuella tjänster som nummerpresentation, telefonsvarare, ytterligare TV-kanaler, snabbare bredband etc. Tilläggstjänsterna presenteras på Telias hemsida (www.telia.se/privat) och kan beställas via hemsidan, kundtjänst (90 200) eller vid närmaste Telia-butik. Rekommendationen är att först vänta och se att det kollektiva avtalet fungerar innan medlem beställer tilläggstjänster.

3. Medlem måste via Telia flytta sitt telefonnr från Telia eller annan operatör till vårt nya fibersystem. Medlem skall använda bifogad blankett som skall återsändas via posten. Medlem kan som alternativ till posten skanna ifylld blankett eller fota av blanketten med hjälp av smartphone och maila den skannade/fotade bilden till roger.erixon@teliasonera.com

4. På samma blankett skall medlem också fylla i personuppgifter. Frågor kring blanketten besvaras bäst av Telias Roger Erixon på mailadressen roger.erixon@teliasonera.com

5. I vårt kollektiva avtal ingår månadsavgiften för telefoni. Sedan finns det en rörlig avgift beroende på hur mycket man ringer. Det finns olika prisavtal för olika behov vilket framgår av bifogad blankett och Telias hemsida. Du kan diskutera avtalens för- och nackdelar med Telias kundsupport (90 200) eller närmaste Telia-butik.

6. Föreningen och Telia kommer att ge styrelse och områdesansvariga en utbildning 1 månad före driftstart (på Toftagården).

7. Medlemmar kommer att få motsvarande utbildning 14 dagar före driftstart (på Toftagården).

8. Medlemmar kommer också få utbildning i samband med årsmöte.

9. Medlemmarna kommer att få en skriftlig handledning vart man vänder sig vid driftsstörningar.

10. Medlemmar som installerar sina boxar själva skall kontakta Telia för att få sin personliga TV kod. Det gör man via kundtjänst 90 200

11. Telia erbjuder också kostnadsfri installationshjälp vid 1 tillfälle. Telia hjälper dig att komma igång med dina tjänster och produkter från Telia och det gör man via ett samtal till kundtjänst 90 200 som bokar tid.

Ring minst 2-3 vardagar före teknikerbesöket för att vara säker på att få en tid.

Teknikern kommer sedan hem till dig och utför uppdraget på överenskommen tid. Detta gäller alla inkl. sommarboende som kommer i juni trots att driftstart har varit december. Det här ingår:

 • Kort rådgivning, t.ex. vart och hur dina produkter och tjänster kan installeras för bästa upplevelse.

 • Koppla in din hårdvara, t.ex. trådlös router, digital-TV box, hårdvara för trådlös tv, telefoni.

 • Hitta första telejacket eller fiberuttaget.

 • Få igång bredband med Telia Säker surf och Supportassistenten.

 • Få igång telefoni och digital-TV samt demonstration av tillhörande tjänster, t.ex. videobutiken.

 • Få igång Play+.

 • Få igång din e-post.

  Utökade tjänster: När teknikern är hemma hos dig kan de även, mot avgift, hjälpa till med andra tjänster, t.ex. flytt av första jack, flera LAN-uttag, kabeldragning m.m. Läs mer om vilka möjligheter som finns på telia.se.

  Gnisvärds Fiberbeställning (för varje medlem att fylla i)
 • Har du frågor vänd dig till
  Ordförande Björn Kleist telefon 0498-271044, mobilen 070-329 69 59 eller via epost bjorn.kleist@theolit.se


  Tidigare information hittar du under fliken Historik »

  Gnisvärds Bredbandsförening Ekonomisk Förening, Orgnr: 769622-4414, Bankgiro 653-1347

  KreatiWebb © 2010

  Frågor & svar

 • Hur kommer trygghetslarmet att fungera med bredbandet?
 • Kan jag ta med mig tv-kanaler från min fasta adress?
 • Ingår grävning på egen fastighet i kostnaderna?
 • Ingår abonnemang med internetleverantör?
 • Behövs två medlemsavgifter om jag har två fastigheter?
 • När är fibern i drift?

 • Se svaren på de vanligaste frågorna

  Läs om Gotlands bredbandsstrategi där Gnisvärd är ett av
  fyra intressanta pilotprojekt.

  www.bredbandgotland.se

  Vi är medlemmar i www.ledningskollen.se

  Vi är medlemmar i Fibernät Gotland - läs mer (pdf)
  Sponsorer

  Webbhotellet

  Webbverktyget


  Nyhetsbrev?
  Nyhetsbrev med senaste nytt
  skickas kontinuerligt ut till alla
  medlemmar som anmält sin
  epostadress till oss.

  Dock verkar många ha fullt i
  sin mejlbox, varför vi får
  flera mejl i retur.

  Vi uppmanar Dig som är
  medlem att:
 • Tömma full mejlbox.
 • Besöka webbplatsen ofta.
 • Mejla ev. epost-ändringar.
  Mejla ev. epost-ändringar.
 • Gnisvärds Bredbandförening