Kallelse till årstämma avseende 2023 års verksamhet

Välkomna på årsstämma i GBF söndagen den 30 juni kl 15.00 i Vågboden, Gnisvärds hamn.

Den 6 november 2023 skedde omläggning av TV-tjänsten

• Om du inte har hämtat ut ny utrustning och skrivit på nytt avtal – gör det snarast. Kontakta Göran Göransson på tel 0498-265121 eller 070-7100065.
• Läs mer om TV-omläggningen och vad du behöver göra på sidan Instruktioner.

Allmän information

1. Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia omfattande ca 20 st. TV-kanaler, bredband med en hastighet på 1000 Mbits och bredbandstelefoni (IP-telefoni). Detta löper fram till slutet av 2034. De medlemmar som utnyttjar tjänsten har tecknat ett tjänsteavtal med föreningen. För tjänsten faktureras medlemmarna kvartalsvis. Faktureringen utförs av BRS Networks. BRS har också ansvaret för driften av vårt fibernät.

2. Varje medlem kan utöver det kollektiva avtalet beställa individuella tjänster som nummerpresentation, telefonsvarare, ytterligare TV-kanaler etc. Tilläggstjänsterna presenteras på Telias hemsida (mitt.telia.se) och kan beställas via hemsidan, kundtjänst (90 200) eller vid närmaste Telia-butik. Tilläggstjänsterna faktureras via Telia.

3. I vårt kollektiva avtal ingår månadsavgiften för telefon. Utöver detta finns en rörlig avgift beroende på hur mycket man ringer. Det finns olika prisavtal för olika behov vilket framgår av Telias hemsida.

Om du har några frågor kan du kontakta:

Jonas Sundberg
jonas.sundberg.home@gmail.com
Agneta Calais Brobäck
agneta@calais.nu

Mvh, Gnisvärds Bredbandsförenings Styrelse

Du som inte är medlem och vill ha fiber

Du som ännu inte är medlem i vår förening, bor inom vårt område i Gnisvärd och vill ha fiber är välkommen som medlem och kan få fiber indragen. Vi ansluter nya medlemmar 2 gånger per år. Kostnader för detta framgår under fliken Kostnader. Om du är intresserad, tag kontakt med BRS Networks, tel 010-600 56 00 eller via mail support@brs.se.

Information om grävningar för VA

Regionens stora grävningsprojekt för VA i Gnisvärd är avslutat. Tänk på att när ni gräver för anslutning till VA-nätet ansvarar ni för eventuella avgrävningar på er egen fastighet.

Fakturering, medlemsavgifter och tjänst

Förening fakturerar normalt via epost kvartalsvis och det är viktigt att ni bevakar er mejlbox vid dessa tillfällen.

Vi uppmanar Dej som är medlem att tömma full mejlbox, kontrollera mappen för skräpmejl samt besöka webbplatsen då och då.

Maila ev. ändringar av epost och adress till agneta@calais.nu