Fråga: Skall avvaktande medlem betala drifts- och underhållsavgift?
Svar: Nej, endast de som nyttjar tjänster betalar drifts- och underhållsavgift.

Fråga: Ingår grävning i kostnaderna?
Svar: Nej, grävningen utföres av fastighetsägaren själv. BRS Networks erbjuder grävning på fastigheten upp till 30 m till en kostnad av 3000 kr plus moms (2023). Om grävning krävs fram till tomtgräns kan BRS Networks ge offert för detta.

Fråga: Vad händer med inbetald medlemsinsats om jag säljer min fastighet?
Svar: Du reglerar detta själv med den nya fastighetsägaren i likvidavräkning.

Fråga: Hur ansluter man flera TV-abonnemang och datorer?
Svar: Fiberanslutningen avslutas i fastigheten via en fiberkonverterare till vilken ett modem med router kopplas. Till detta modem med router kan en eller flera TV-apparater och datorer anslutas via kabel eller trådlöst. TV-abonnemanget som föreningen tecknat med Telia (ca 20 kanaler) är kostnadsfritt på varje TV. Om Du vill ha fler TV-boxar än de två som ingår i installationspaketet, kan Du köpa flera från Telia. Du kan ha upp till 5 boxar på ditt abonnemang, alla med standard kanalpaket. Alla boxar har sin accesskod. Om Du väljer ett utökat kanalprogram så måste Du teckna det med Telia och betala en extra kostnad för detta. Om Du vill ha utökat kanalprogram för flera TV måste Du teckna s.k. tvillingabonnemang.

Fråga: Behövs två medlemsavgifter om jag har två fastigheter?
Svar: Varje fastighet är en enhet, till vilken en fiberanslutning etableras. Varje sådan enhet kräver medlemskap och insats. Finns flera hus på fastigheten är det upp till fastighetsägaren att själv ansluta dessa till inkommande fiberrouter.

Fråga: Kan man ansluta sig i efterhand?
Svar: Ja! Vid två tillfällen per år ges möjlighet för nya medlemmar att ansluta sig. Kostnader för tjänsteanslutningar framgår av sista stycket under flik Kostnader.

Om du har några frågor kan du kontakta:

Jonas Sundberg
jonas.sundberg.home@gmail.com
Agneta Calais Brobäck
agneta@calais.nu

Mvh, Gnisvärds Bredbandsförenings Styrelse