Installation i huset

Som tillkommande tjänsteanvändare får Du ett paket med utrustning som skall installeras inne i huset. Paketet med utrustning tillhandahålles av BRS Networks.

Installationsanvisning finns under Instruktioner.

När installationen är genomförd

kan Du på Mitt Telia se Dina abonnemang, TV-koder och beställa kompletterande tjänster. Du kan också behöva initiera Din fiberanslutning. Det görs via Telia support 90200.