Kostnader för tjänsteanslutning och tillkommande medlemmar

Gnisvärd 2023-07-01

Vi samlar anmälan av tillkommande anslutningar till två tidpunkter per år, 15 februari och 15 augusti. Nedan finns en sammanställning av kostnader för att bli medlem och ansluta till tjänst.

300 kr medlemsavgift/år – Faktureras innan arbetet utförs
Medlemsinsats 9 000 kr (ej moms) – Faktureras innan arbetet utförs
Avgift nyanslutning 4 000 kr plus moms – Faktureras innan arbetet utförs
Installation 9 000 kr plus moms – Faktureras efter arbetet är utfört
(2000 kr plus moms om fiber är framdragen)

För anmälan om tillkommande anslutning efter 15 augusti 2023 gäller att medlemmen själv bekostar eventuell grävning utanför tomtgräns.

Kostnader för bredbandstjänster

Gnisvärd 2023-07-01

GBF har tecknat ett 10-årigt kollektivt tjänsteavtal med Telia som ger våra medlemmar möjlighet till bredband, TV och IP-telefoni till en månadskostnad av 299 kr inklusive moms (gäller 2023), som även inkluderar kostnad för service och underhåll av nätet. När en medlem tecknar ett tjänsteavtal med GBF för att utnyttja dessa tjänster gäller detta tillsvidare.
Fr.o.m. september 2025 har medlem möjlighet att välja tjänstealternativ där TV eller TV och telefoni väljs bort – s.k. öppen fiber.

Ovanstående kostnad avser en fiberhastighet på 1000 Mbit vid nedladdning.

Beställning av tjänsteanslutning görs via BRS Networks, tel 010-600 56 00 eller via mail support@brs.se.

Om du har några frågor kan du kontakta:

Jonas Sundberg
jonas.sundberg.home@gmail.com
Agneta Calais Brobäck
agneta@calais.nu

Mvh, Gnisvärds Bredbandsförenings Styrelse