Gnisvärds Bredbandsförening Ekonomisk Förening

Orgnr: 769622-4414
Bankgiro 653-1347

Om du har några frågor kan du kontakta:

Jonas Sundberg
jonas.sundberg.home@gmail.com
Agneta Calais Brobäck
agneta@calais.nu

Mvh, Gnisvärds Bredbandsförenings Styrelse